MARILENA CARDU

Download the vcard Photo

Confirmed Associate Professor

+39 0110907655 / 7655 (DIATI)

Scientific branch ING-IND/28 - INGEGNERIA E SICUREZZA DEGLI SCAVI
(Area 0008 - Ingegneria civile e Architettura)
Curriculum Curriculum file application/pdf (487 KB)
Identifiers ORCID: 0000-0003-2410-0295